Pirkimo taisyklės ir sąlygos

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

 

  1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir atlieka pirkimą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

 

  1. PARDAVĖJO TEISĖS

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės prekybos sistemą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės prekybos sistemos darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektroninės prekybos sistema.

 

  1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninėsprekybos sistema, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes bei paslaugas suteikti remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.

 

  1. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę rezervuoti paslaugas elektroninėje rezervacijos sistemoje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

 

  1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas, naudodamasis elektroninės prekybos sistema, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 

  1. PREKIŲ KAINOS

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvės sistemoje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

 

  1. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje prekybos sistemoje, išsirenka jam patinkančias prekes ar paslaugas, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę,  telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi vykdant rezervacijas. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis mokėjimų platforma.

 

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Visa informacija apie suteiktas paslaugas pateikiama elektroniniu būdu, elektroninio pašto pagalba.

9.2. Prekės pradedamos ruošti iš karto po sėkmingo apmokėjimo.

 

  1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1.  Preikių įsigyjimas gali būti atšaukiamos arba perkeliamos bendru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

10.2 Rezervacija gali būti atšaukiama arba perkelta ne vėliau nei 24 val iki rezervacijos pradžios.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

Pristatymas Lietuvoje OMNIVA kurjeriu 

Pristatymas, naudojantis OMNIVA kurjerių paslaugomis, galimas tik į Baltijos šalis. (Pristatymo kaina kinta nuo siuntos dydžio ir svorio). Pristatymo terminas Lietuvoje 1-2 darbo dienos. Pristatymo terminas Baltijos šalyse 2-3 darbo dienos. Daugiau informacijos apie terminus ir kainas rasite čia.

Pristatymas Lietuvoje Lp Express kurjeriu

Pristatymas, naudojantis LP Express kurjerių paslaugomis, galimas Lietuvoje. (Pristatymo kaina kinta nuo siuntos dydžio ir svorio). Pristatymo terminas Lietuvoje 1-2 darbo dienos. Daugiau informacijos apie terminus ir kainas rasite čia.


Pastaba: užsakymai priimami 7 dienas per savaitę, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.

Primename:

·  Siuntos, kurios yra siunčiamos į ne Europos Sąjungoje esančias šalis, turi būti deklaruojamos. Tam reikia pateikti informaciją apie siuntos turinį ir vertę.

·  Siuntos, kurios yra siunčiamos į ne Europos Sąjungoje esančias šalis, yra muitinamos. Tai daroma pateikiant prekių įsigijimo patvirtinančius dokumentus bei kitus reikalingus dokumentus, kurie yra nurodomi muitinimo deklaracijoje. Muito mokestis priklauso nuo prekės vertės ir tos šalies mokesčių dydžio.

·  Šventiniu laikotarpiu siuntų pristatymo terminas gali būti ilgesnis nei įprastai.

Jei esate išvykę tuo metu, kai Jums pristatoma siunta, kurjeris ją gali palikti bet kuriam Jūsų šeimos nariui arba asmeniui, kuris tuo metu yra Jūsų nurodytame adrese. Jei atsiimant prekę pastebite, jog siunta yra pažeista ar kaip nors kitaip matosi defektas, prašome iškart, matant darbuotojui, patikrinti ar nebuvo sugadintas siuntos turinys. Jei atsitiko taip, kad siuntos turinys buvo pažeistas, privalote šį pažeidimą užregistruoti kartu su darbuotoju, kuris patvirtintų siuntos turinio pažeidimą. Jei šio pažeidimo neužregistruosite, negalėsite susigrąžinti pinigų už siuntą, kuri buvo pažeista trečiųjų asmenų ir ne dėl „Saunalovers“ kaltės.